Kulttuuri

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on tukea yhdenvertaisia mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään lailla (166/2019).

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa vaalitaan ja edistetään kestävän kehityksen toimintatapoja ja -arvoja.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avulla edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Tuotamme, tuemme ja koordinoimme monipuolista kulttuuritoimintaa. Yleisen kulttuuritoiminnan vuosien 2022 - 2024 tavoitteena on edistää erilaisia osallisuuden muotoja kulttuurisen osallisuuden toteutumiseksi, luoda ja pitää yllä yhteistyöverkostoja paikallisten kulttuuritoimijoiden kesken vaikuttavuuden parantamiseksi ja kehittää kulttuuritoiminnan saavutettavuutta yhteiskunnan rakenteissa.

Kulttuuritapahtumat

Kaupungin kulttuuritapahtumista tuotamme vuosittain mm. Kansallisen Veteraanipäivän 27.4. sekä Itsenäisyysjuhlan 6.12. ja eskarilaisten itsenäisyysjuhlan itsenäisyyspäivän alla.

Lisäksi tuotamme vuosittain vaihtuvia kulttuuritapahtumia, -tempauksia ja kampanjoita.

Lastenkulttuuri

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden osana toimivat Lastenkulttuurikeskus Verso sekä Vekara-Varkaus.

Lastenkulttuurikeskus Verso on itäsuomalaisten kuntien muodostama ja Varkauden kaupungin hallinnoima verkosto. Kasvatamme lapsia ja nuoria kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Verso toimii mm. päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoilla, museoissa ja muissa kulttuuritiloissa sekä toimii yhteistyökumppanina erilaisissa tapahtumissa.

Vekara-Varkaus -festivaalit värittävät Varkauden kaupunkikuvan kolmesti vuodessa tarjoten monipuolista ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille. Festivaaliviikko on kesäkuussa viikolla 24, Syys-Vekara syyslomaviikolla 42 ja Talvi-Vekara talvilomaviikolla 10. Tapahtumien sisältötuotantoon osallistuvat kymmenet alueen yritykset, yhdistykset ja muut yhteistyökumppanit.