Kulttuuri

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avulla edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia tuottamalla, tukemalla ja koordinoimalla monipuolista kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalvelut ovat keskeisiä ennaltaehkäiseviä palveluita ja tavoitteena onkin tunnistaa kulttuurin osuus kaupungin hyvinvointia edistävissä rakenteissa entistä paremmin.

Yksikön osana toimii savolaiskuntien muodostama, Varkauden kaupungin hallinnoima Lastenkulttuurikeskus Verso. Lastenkulttuuritoiminnan keskiössä on identiteetin ja kulttuurikompetenssin vahvistaminen. Kasvatamme lapsia ja nuoria kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa vaalitaan ja edistetään kestävän kehityksen toimintatapoja ja -arvoja.