Lähiliikuntapaikat

Lähiliikuntapaikat ovat asuinalueilla ja niiden tuntumassa sijaitsevia liikuntaympäristöjä. Ne soveltuvat monenlaisille käyttäjäryhmille ja ovat maksuttomia. Ne ovat vapaasti käytettäviä ja helposti saavutettavia matalankynnyksen liikuntapaikkoja.

Liikuntatavat ovat vuosien kuluessa muuttuneet yhteiskunnallisten ja yksilöllisten muutosten seurauksena. Länsimaisen ihmisen hyötyliikunnan määrä on vähentynyt. Enää liikuntaa ei välttämättä saada riittävästi työn yhteydessä, vaan liikkuminen on ennen kaikkea vapaa-ajan viettoon liittyvä asia. Liikunnan positiiviset vaikutukset tiedostetaan yhä paremmin ja liikunnan merkitys koko elämänkaaren aikana on kasvanut. Erityisesti liikunnan terveysvaikutukset ovat tänä päivänä yhä tärkeämmässä roolissa, kun halutaan liikkua.