Liikuntaneuvonta

Haluaisin lisätä liikkumista, mitä tekisin?

Yli 70 prosenttia suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja yhä useammalla suuri osa päivästä kuluu istuen. Vähän liikkuvilla on usein terveydellisiä ongelmia, jotka vaikuttavat paitsi työ- ja toimintakykyyn myös elämänlaatuun. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on yksilöllisten tarpeiden, motivaation ja lähtötilanteen mukaan löytää keinot edistää asiakkaan hyvinvointia. Liikunnanohjaaja antaa opastusta ja vinkkejä liikunnan aloittamiseen, kertoo liikuntamahdollisuuksista ja ohjausryhmistä.  

Liikuntaneuvonta on maksutonta.

Tule neuvontaan, etsitään yhdessä juuri sinulle mielekäs tapa liikkua!

Varaa aikasi liikuntaneuvojalta.