Liikunta-avustukset

OHJEET SÄHKÖISEEN HAKUUN SIVUN ALAREUNASSA!  
Haku 1.4. - 30.4.2019

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUKSET 2019

Vuoden 2019 liikuntapalvelujen avustukset liikunta- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessa 30.1.2019 § 8

Liikuntapalvelujen vapaasti jaettaviin avustuksiin on vuonna 2019 varattu 85 000 euroa.

              Avustusmuodoittain summa jakaantuu:

               - toiminta-avustus            45 000 e
               - kohdeavustus                 
                    *urheiluseurat              30 000 e
                    *erityisryhmät                6 500 e
                    *stipendit                        3 500 e

Toiminta- ja kohdeavustukset liikuntatyötä tekeville rekisteröidyille urheiluseuroille ja järjestöille on haettavana sähköisesti Timmi-avustusjärjestelmän kautta 1.4. - 30.4.2019.

Toiminta- ja kohdeavustushakemukset käsitellään toukokuussa ja päätöksistä tiedotetaan avustusta hakeneille.

Erityisryhmien liikunnan ohjaustoiminnan kohdeavustukset 6 500 e haettavana lokakuun loppuun mennessä (31.10.2019).

Stipendit niin yksilöille kuin yhteisöille valtakunnallisen tai alueellisen liikuntamenestyksen perusteella on haettavissa lokakuun loppuun mennessä (31.10.2019).

Erityisryhmien liikunnan kohdeavustuksia ja stipendejä haetaan sähköisen Timmi-avustusjärjestelmän kautta. Sähköinen haku on avoinna 1.10. - 31.10.2019.

Avustusten maksatusta varten on seurojen toimitettava hakemuksen liitteenä ajantasainen hallintolomake kaikilta osin täytettynä, sekä kaikki muut tarvittavat liitteet jotka on kerrottu liikuntapalveluiden avustusohjesäännöissä. 

Kohdeavustushakemukset on jätettävä aina ennen haetun kohteen toteutumista, alkuvuodesta 2019 toteutettujen avustuskohteiden osalta voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä jälkikäteen jätetty hakemus käsiteltäväksi.

Toiminta-avustushakemuslomakkeella tai erillisillä liitteillä tulee tarkentaa toimintasuunnitelma ja v.2019 talousarvio.
Toiminta-avustushakemusten yhteydessä raportoidaan toiminta- ja tilinpäätöstiedot, jotka osoittavat yhdistykselle edellisenä vuonna 2018 myönnettyjen avustusten käytön sekä toiminnan laajuuden.
Kyseiset tiedot katsotaan tiliselvityksiksi toimintavuoden osalta. Huom! urheiluseurojen ohjaustoiminta sisältyy toiminta-avustuksiin.

HAKU SÄHKÖISESTI / OHJEET

Sähköinen avustusten hakujärjestelmä Timmi on avoinna 1.4. - 30.4.2019 
Timmiin kirjautumislinkin löydät sivun oikeasta sivupalkista.

HUOM!

Kun haet avustusta järjestölle tai yhdistykselle, tarkista onko sinun edustamasi organisaatio jo asiakasrekisterissä. (Katso yksityiskohtainen ohje alla linkistä "TIMMI rekisteröityminen") Jos yhdistyksesi ja oma nimesi on jo rekisterissä, laajenna käyttöoikeudet ja voit jättää hakemuksen yhdistyksen nimissä.

Mikäli kirjaudut Timmi-järjestelmään ensimmäisen kerran, tulee sinun jättää pyyntö käyttöoikeuksien laajentamisesta. Huom! Avustushakemuksen voit jättää vasta sen jälkeen kun Varkauden kaupungin Timmi-järjestelmän pääkäyttäjä on hyväksynyt sinun käyttöoikeuksien laajentamisen (1-2 työpäivää). Näin varmistetaan, että sinulla on oikeus jättää hakemus seuran nimissä.

VAIN AVUSTUKSET EI TILAVARAUKSIA!
(Tilavarausten sähköisen haun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)