Liikuntapäivä kokosi lapset liikkumaan liikuntatalolle

Suuri joukko kaupungin päiväkotien 5-6 –vuotiaita lapsia olivat tutustumassa Varkauden liikuntataloon ja eri urheilulajeihin torstaina 6.9.2018. Lasten liikuntapäivään oli kutsuttu myös yksityiset päiväkodit.

Varkaudessa on käynnissä Warkauden Lapset ja Perheet Liikkeelle –hanke (WALAPELI) 1.1.2017 – 31.12.2018. Varhaiskasvatus ja urheiluseurat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koko hankkeen ajan. Liikunta on otettu osaksi arkea kaikissa Varkauden kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä. Tavoitteena on fyysisen aktiivisuuden lisääminen alle kouluikäisille lapsille. Hankkeessa pyritään tekemään lasten liikunnasta suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Käytännössä se tarkoittaa liikuntaleikkien lisäämistä ja monipuolistamista niin päiväkodin kuin kotienkin arjessa.

Varkautelaisista urheiluseuroista mukana yhteistyössä ovat:

Liikuntaa lisätään yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa. Lapsiperheitä innostetaan ja osallistetaan liikkumaan myös vapaa-ajalla sisä- ja ulkotiloissa. Viime syksynä järjestettiin yhteistyössä urheiluseurojen kanssa liikunnalliset vanhempainillat, missä perheet saivat mm. tietoa liikunnan tärkeydestä ja urheiluseurojen toiminnasta.  Päiväkodeissa on järjestetty myös liikuntatuokioita, joissa urheilulajeja on päässyt kokeilemaan eri seurojen vetämänä. Näiden tuokioiden myötä seurat ovat saaneet innokkaita uusia harrastajia lajin pariin.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on järjestetty liikuntakoulutusta ja ryhmille on ostettu liikuntavälineitä. Tämä tukee käytännönläheisesti vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten 2016 sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista.