Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Varkauden kaupungin perusopetuksessa

Varkauden kaupungin perusopetuksessa opiskelee kaikkiaan 59 muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvaa lasta ja nuorta.  Suurimman ryhmän muodostavat venäjää puhuvat lapset ja nuoret, toiseksi suurin kieliryhmä on arabia ja kolmanneksi turkki.
Kaupungissamme on toiminnassa ruotsinkielinen opetus Svenska skolan i Varkaus ja englantipainotteinen opetus Könönpellon koulussa.