Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Varkaudessa

Varkauden kaupungin perusopetuksessa opiskelee kaikkiaan 59 muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvaa lasta ja nuorta.  Suurimman ryhmän muodostavat venäjää puhuvat lapset ja nuoret, toiseksi suurin kieliryhmä on arabia ja kolmanneksi turkki.
Kaupungissamme on toiminnassa englantipainotteinen opetus Könönpellon koulussa.