Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja -/ tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Oppilas on valmistavassa opetuksessa yleensä noin lukuvuoden, minkä jälkeen oppilas siirtyy oman asuinalueensa kouluun.

Valmistavan opetuksen lisäksi perusopetuksessa tarjotaan maahanmuuttajien tukiopetusta, oman äidinkielen opetusta sekä suomi toisena kielenä -opetusta. Valmistavasta opetuksesta vastaa Waltterin koulu.

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta.