Englanti painotteinen opetus

Könönpellon koulussa oppilaalla on mahdollisuus opiskella ns. englantipainotteisessa opetuksessa. Englantipainotteisilla luokilla opiskellaan englanniksi matematiikka sekä ympäristö- ja luonnontieto ja soveltuvin osin muissakin oppiaineissa. Varsinainen englannin kielen opiskelu, joka muuten alkaisi toisella luokalla, aloitetaan ensimmäisellä luokalla yhden viikkotunnin laajuisena. Luokalle voivat hakea oppilaat koko Varkauden kaupungin alueelta.