Terveyspalvelut Varkaudessa

Maahanmuuttajien tulotarkastukset toteutetaan Varkauden sosiaali-ja terveystoimen toimesta. Terveysasemalla maahanmuuttajille tarjotaan sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluja. Lisäksi terveyspalveluja annetaan muun muassa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja hammashoitolassa.

Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa kiinnitetään erityistä huomiota maahanmuuttajalasten ja -kotiäitien asemaan. Jos perheelle ei ole laadittu yhteistä perheen kotoutumissuunnitelmaa ja perhe sen tarvitsee, ohjaa terveydenhoitaja perheen sosiaalityön asiakkaaksi.

Hyvinvointi Ankkuri on matalan kynnyksen monitoimipiste, joka ohjaa asiakkaita tarvittavien sosiaali - ja terveyspalveluiden sekä muiden tarvittavien palveluiden piiriin.  

Varkauden päihde- ja mielenterveyspalvelut palvelevat varkautelaisia elämäntilannekriiseissä sekä päihde- ja mielenterveysongelmissa. Psykiatrian poliklinikalle hakeudutaan pääsääntöisesti lääkärin tai sairaanhoitajan lähetteellä. Päihdeklinikalle voi hakeutua ilman lähetettä.

Kiireellisissä tilanteissa on mahdollista olla myös itse suoraan yhteydessä psykiatrian akuuttityöryhmään. Psykiatrian akuuttityöryhmään voi ottaa puhelimitse yhteyttä 24/7. Virka-aikaan puhelut ohjautuvat psykiatrian poliklinikalle ja muuna aikana psykiatrian osastolle. Psykiatrian akuuttityöryhmä vastaa akuuttiin psykoosiin sairastuneen ja itsemurhavaarassa olevan potilaan hoidosta sekä lapsiperheiden akuuteista kriiseistä. Puhelinyhteydenotto puh. 044 444 2500 .