Varkautelaisten uusi museo

Varkautelaisten uudesta museosta muualla:

Museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melarannan blogikirjoitus:

Millainen voisi olla Varkautelaisten uusi museo?

Hanna-Kaisa Melarannan kolumni Warkauden Lehdessä 28.9.2021

Aidat kaatuu kaatamalla

Suomen Kulttuurirahaston hallitus on myöntänyt Museovisio-apurahat kymmenelle museolle eri puolille Suomea. Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000 ̶ 500 000 euron suuruisina myöntöinä.

Varkauden museot sai 200 000 euroa Varkautelaisten uusi museo -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa sisältösuunnittelun rinnalla uudenlaisia, elämyksellisiä tapoja lähestyä ja käyttää kulttuuriperintöä. Hankkeen myötä museo tarjoaa kaupunkilaisille vapaamuotoisen tilan oleskeluun, sekä mahdollistaa kaupunkikulttuurin, museotoiminnan ja museoiden sisältöjen, sekä oman kulttuuriperinnön kehittämisen yhteisön omilla ehdoilla. Tämä vastaa yleisön toiveeseen helposti lähestyttävästä, epämuodollisesta museotoiminnasta.

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apuraha tähtää uusien yleisöjen saavuttamiseen yhä kiinnostavampien sisältöjen avulla. Kaksivaiheisen apurahahaun toisen vaiheen apurahat olivat haettavina elokuussa 2019, ja apurahaa voi käyttää vuosien 2020 ̶ 2023 aikana.

– Museoiden kävijämäärät ovat nousseet huimasti viime vuosina, mutta samaan aikaan museoiden toimintabudjetit ovat usein hyvin rajalliset. Museovisio-apurahalla haluttiin luoda mahdollisuus museoiden sisällölliseen uudistumiseen ja nimenomaan kävijäkokemuksen parantamiseen, kuvailee Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

– Apurahoituksella haluttiin haastaa museoita uudistamaan toimintaansa yhä kiinnostavammaksi ja elämyksellisemmäksi. Tärkeä osa hanketta on myös museoiden tiedollisen ulottuvuuden kehittäminen, Ruohonen sanoo.  

Lisätietoja rahoituksesta SKR:n sivuilta: https://skr.fi/ajankohtaista/miljoonien-tuki-suomalaisten-museoiden-uudistumiseen

MUSEOVISIO_LOGO_RGB_skr.png

 

Varkautelaisten uudesta museosta muualla:

Museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melarannan blogikirjoitus:

Millainen voisi olla Varkautelaisten uusi museo?

Hanna-Kaisa Melarannan kolumni Warkauden Lehdessä 28.9.2021

Aidat kaatuu kaatamalla