Jaana Tuomisto Huomattujen monologit

Lapsen identiteetti ja vanhempien rooli

Varkauden taidemuseo 16.9 – 6.11.2011

Kierrätysideologian kannattaja, kuvataiteilija, korutaiteilija ja taidekäsityöläinen Jaana Tuomisto (s.1969) on tehnyt Varkauden taidemuseoon lapsen asemaa ja vanhempien roolia käsittelevän näyttelyn nimeltä Huomattujen monologit. 

Näyttely koostuu kahdesta isosta tilateoksesta ja sarjasta käsitteellisiä koruja. Jaana Tuomisto pohtii teostensa kautta esimerkiksi lapsen identiteetin kehittymistä, kasvamista ja toisaalta vanhemman riittämistä eri rooleissa.  Lähtökohtina ovat lasten leikit ja lelujen kautta välittyvät kasvatukselliset arvot. Taiteilija haluaa herättää katsojassa ajatusprosessin, ehkä kysymyksiäkin liittyen ihmisenä olemiseen sekä oman identiteetin muovautumiseen.