Työn ääressä, valokuvia Varkauden museon kokoelmista

683_50ret.jpeg
Työn ääressä, Varkauden museon kuva-arkisto, Uljas Lehtonen

 

11.9.2012 – 4.11.2012

Valokuvanäyttely varkautelaisista teollisuustyön tekijöistä 1910-1960-luvuilla perinteisen metalli- ja metsäteollisuuden aikana. Näyttelyn kuvat ovat Varkauden museon kuva-arkistoon kuuluvista A. Ahlström Oy:n ja Valokuvaamo Jäniksen kokoelmista, ja ne ovat pääosin Ivar Ekströmin ja Pauli Jäniksen kuvaamia. Näyttely esittelee Varkauden teollisuutta ja ihmisiä kuudelta osa-alueelta: laivanrakennus, konepaja-, puu- ja paperiteollisuus sekä tehtaan tukitoiminnot ja vapaa-ajan toiminta. Näyttelyn kuvat ovat pigmenttivedoksia digitoiduista mustavalkoisista negatiiveista. 

Kun Noormarkussa pääkonttoriaan pitävä teollisuuskonserni osti Varkauden tehdaslaitokset Wahlien suvulta vuonna 1909, oli Walter Ahlströmillä visio. Häntä ei kiinnostanut pelkästään teollisuustuotanto, vaan hän halusi luoda kokonaisen teollisuusyhteisön, jonka langat johtaisivat tehtaan konttoriin. Yhteiskuntasuunnittelulle oli selvä tilaus siinä vaiheessa, kun Varkauden tehtaat siirtyivät A. Ahlström Oy:lle. Tuon yhteisön asemakaavaa ja infrastruktuuria eivät suunnitelleet virkamiehet, vaan tehtaan johdon palkkaamat arkkitehdit. Suuri osa tuon ajan Varkauden teollisuuskaupunki-ilmeestä on säilynyt meidän päiviimme saakka – tehdas on osa kaupunkia ja kaupunki on osa tehdasta.

Kuvissa näkyvät ihmiset elivät hyvin yhteisöllistä elämää. He kävivät töissä tehtailla A. Ahlström Oy:llä, jonka nimi vääntyi kansan parissa paremmin savolaiseen suuhun sopiviksi lempinimiksi Alsti ja Römmi. Useat heistä rakensivat omakotitalonsa tehtaan kaavoittamalle ja tehtaalta ostetulle tontille. Lapset kävivät koulussa tehtaan koululla ja useat palvelut ja yhteiskunnalliset toiminnot olivat tehtaan järjestämiä. Varkauden työläisten teollisuusyhteisölliseen elämään kuului myös se, että vapaa-aikana urheiltiin ja harrastettiin yhdessä.