Varkauden Teollisuus 200 vuotta: TEOLLISUUDEN TEKIJÄT

Paul Wahl & Co:n laivatelakan laivanrakentajat yhteiskuvassa 1900-luvun taitteessa.
Paul Wahl & Co:n laivatelakan laivanrakentajat yhteiskuvassa 1900-luvun taitteessa., by Varkauden museot

 

Kymmenen tarinaa tehtailta

21.8.2015 alkaen, Varkauden museot, yläkerran näyttelytila

Varkauden teollisuuden 200-vuotisjuhlavuotta vietetään vuonna 2015 teemalla Teollisuuden tekijät. Teollisuus ja sen eri teemat koskettavat tavalla tai toisella jokaista varkautelaista, joten Varkauden museoiden osalta tavoite on tuoda yhteistä historiaa yhä enemmän ja monenlaisin tavoin yleisön saavutettavaksi. Teollisuuden juhlavuosi kytkeytyy myös Euroopan neuvoston Teollisuusperintövuoteen 2015, sekä Kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2015 teemaan.

Vuonna 1815, huhtikuun 20. päivä vapaaherra Gustaf Wrede sai senaatin luvan ruukin perustamiseksi. Tästä lasketaan Varkauden teollinen historia alkaneeksi.  Alueen teollisuuden historia on pitkä ja monialainen. Varkaudessa on luotu menestyksellisesti mm. ruukki- ja konepajatoimintaa, laivanrakennus- ja puunjalostusteollisuutta sekä saha- ja paperiteollisuutta. Varkauden tehtaiden ympärille muodostunut yhteisö poikkesi ympäristöstä työn, sosiaalisten suhteiden, arvojärjestyksen ja tapojen suhteen.

Alueen teollisuuden historiaa on aiemmin tuotu esille lähinnä teollisuuslaitosten näkökulmasta. Teollisuuden juhlavuonna halutaan kääntää katseet teollisuuden tekijöihin ja työväestön rooliin 1800-luvulta nykypäivään: seppiin, valajiin, sorvareihin, viilareihin, sähköautomaatioasentajin, kehitysinsinööreihin. Näyttely suuntaa katseet mikrohistorialliseen teollisuushistorian taustaan eli pienten yhteisöjen ja yksilön menneisyyteen.