Päätöksenteko

Varkauden kaupungin asianhallintajärjestelmä on uusiutunut 1.9.2019.
Vanhat esityslistat ja päätökset löytyvät uusien rinnalta siirtymävaiheen ajan.