Pirtinrannan asemakaava

Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan kortteleita 13 (osa) ja 16 (osa). Kaava-alue sijaitsee valtatien 23 eteläpuolella Pirtinvirran varrella Varkauden kaupungin keskustan tuntumassa. Kaava-alueella sijaitsee Juhlatila Nizza ja entinen kuvataidekoulu/poliisiasema.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia kiinteistöjen 915-2-13-12 ja 915-2-16-1 käyttötarkoitusten muuttamista mm. asumiskäyttöön. 

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). 

 

Valmisteluaineisto

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 1.6.–30.6.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1.6.2021 alkaen. Osallinen voi antaa huomautuksen OAS:n sisällöstä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Huomautukset toimitetaan nähtävilläoloaikana sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS. 

 

Ehdotusvaihe

Vanhasta kuvataidekoulusta on teetetty selvityksiä. Kaavaehdotus tulossa nähtäville syksy/talvella 2022.