Psyykkari yläkoululla

 

Psyykkarin työn tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen nuorten mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa ja ongelmissa.

Työhöni kuuluu:

-tuen tarpeen arviointia,neuvontaa,mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja tarvittaessa ohjausta jatkohoitoon

-nuoren tukikäyntejä sekä tarvittaessa vanhempien/perheen tapaamisia ,yhteydenpitoa vanhempiin ja tarvittaviin yhteistyötahoihin

-tarvittaessa oppilashuoltotyöhön osallistumista, konsultatiivisen tuen antamista ja yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa sekä luokissa oppitunneille osallistumista

-mahdollisuuksien mukaan mielenterveyteen liittyvien akuutteihin kriisitilanteisiin vastaamista koululla

Oppilas voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen ohjaamana tai oppilas ja /tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan.

Psyykkari/psykiatrinen sairaanhoitaja
Sirpa Rantala
puh. 044 4442479

Voit ottaa minuun yhteyttä myös wilman kautta.

 

https://peda.net/varkaus/waltterin-koulu/oppilashuolto/psyykkari