Puheterapia

Nuori ohjautuu puheterapiaan pääsääntöisesti jonkun lähettämänä. Lähettäjänä voi olla erikoissairaanhoito tai koulu-/opiskelijaterveydenhoito. Tulosyynä voi olla esimerkiksi ääniongelmat, änkytys, äännevirheet, puhemotoriikkaan liittyvät asiat tai neurologiset syyt. Puheterapeutti kutsuu lähetteen perusteella nuoren vastaanottokäynnille.

Aikuinen ohjautuu puheterapiaan pääsääntöisesti lääkärin tai hoitajan suosituksesta. Aikuinen voi myös ottaa itse yhteyttä puheterapeuttiin. Tulosyynä voi olla esimerkiksi ääniongelmat, änkytys, nielemisen vaikeudet tai neurologiset sairaudet (aivohalvaus, parkinson, MS, ALS) tai kuulovamman mukaanan tuomat kommunikaatio-ongelmat. Puheterapeutti ottaa yhteyttä aikuiseen kirjeitse tai puhelimitse.

Puheterapia toteutetaan määrämittaisena jaksona, jossa hoidetaan asiakkaan puheterapeuttista oiretta ja annetaan asiakkaalle ja lähiympäristölle ohjausta ja neuvontaa.