Aikuisten sosiaalipalvelut

Palvelumme ovat siirtyneet Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Uudet verkkosivut ovat avattu osoitteessa pshyvinvointialue.fi.

Alla olevaa sisältöä ei ylläpidetä 1.1.2023 lähtien.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön palvelut ovat osa kaupungin perusturvan toimialaa ja ovat sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. 

Aikuisten sosiaalipalveluja tarjoaa aikuissosiaalityö, joka tarjoaa ohjausta ja neuvontaa arkielämään, ihmissuhteisiin, kuntoutumiseen ja taloudellisiin tilanteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tarjota alueen aikuisväestölle palveluita, jotka ovat suunnitelmallisia, muutokseen tähtäävää sosiaalityötä sekä edistää henkilöiden omatoimista ja itsenäistä suoriutumista. Sosiaalityön keinoin pyritään lisäämään henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, aktivoitumista, työelämään kuntoutumista sekä taloudellista toimeentuloa.

Sosiaalipalvelut:

  • Asiakkaan sosiaalisen elämäntilanteen, kuntoutumisen ja työllistymisen esteiden selvittäminen ja palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa
  • Asiakkaan kuntoutusprosessia tukevien verkostojen ja palveluiden luominen ja niiden kanssa toimiminen niin, että asiakas saa tarvitsemansa tuen
  • Motivointi, ohjaus ja tuki työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, koulutukseen, työhön, kuntouttavaan työtoimintaan ja kuntoutukseen.
  • Aktivointisuunnitelmien tekeminen yhdessä asiakkaan ja TE-asiantuntijan kanssa
  • Sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • Asiakkaan yksilölliseen elämäntilanteeseen perustuva täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen käsitteleminen

Sosiaalipalveluihin yhteydenotto

Ohjausta ja neuvontaa työikäisten sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa saat palveluohjaajalta ma-pe klo 9-11 puh. 041 731 9600. Palvleuohjaaja selvittää tilannettasi ja ohjaa sinua eteenpäin sekä tarvittaessa varaa ajan sosiaalityöntekijälle.

Mikäli olet jo aikuissosiaalityönasiakas, voit soittaa omalle työntekijällesi ma-pe klo. 9-10. Soittoaikana saapuneisiin puheluihin vastataan takaisinsoitolla.

Jos olet huolissasi itsestäsi tai toisesta henkilöstä, voit tehdä sähköisen huoli-ilmoituksen. Linkki löytyy myös Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden etusivulta.

 Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Toimeentulotukia-asioissa opastusta ja neuvontaa saat etuussihteeriltä ma-pe klo 8-16.00 puh. 041 731 4765.

Hätätilanteissa, kun sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä, etkä voi asiassa odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia, soita Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen (avoinna 24h). Suora päivystysnumero on 044 718 3930 (ei tekstiviestejä). Sosiaalipäivystyksessä sosiaalialan ammattilainen päivystää sosiaalihuoltolain mukaisesti ja toiminta perustuu viranomaisyhteistyöhön.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori tai sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsee sosiaalihuollon palveluja, hänet on ohjattava ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon.  

Yhteydenoton voi tehdä myös viranomainen itse, mutta tällöin tarvitaan tuen tarpeessa olevan henkilön suostumus. Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava, kun 

  1. henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
  2. kun kyse on lapsen edusta.

Myös muu kuin edellä mainittu henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon salassapitosäännösten estämättä.

Kiireettömän huoli -ilmoituksen voit tehdä kirjallisesti: 

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä