Mielen hyvinvointi

Mielenterveys on erottamaton osa terveyttä ja hyvinvoinnin kulmakivi. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä kokemaan elämän mielekkääksi ja nauttimaan elämästä. Se auttaa meitä solmimaan ja ylläpitämään ihmissuhteita, toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä sekä kokemaan itsemme hyväksytyksi yhteisöissä.  

Mielenterveys muovautuu persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä koko elämän ajan. Siihen vaikuttavat monet eri tekijät: yksilölliset ominaisuudet ja kokemukset, sosiaalinen vuorovaikutus sekä yhteiskunnalliset rakenteet, resurssit ja kulttuuriset arvot.   

Myös yhteisöjen arvoilla ja yksilöiden asenteilla on merkittävä vaikutus mielenterveyteen: sillä miten suhtaudutaan mielenterveyden häiriöihin, leimataanko mielenterveysongelmia kokevat, miten ihmisten keskinäinen arvostus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat.  

Omaa mielenterveyttä voi vahvistaa  

Käsitys mielenterveydestä voimavarana ja elämäntaitona tarkoittaa myös sitä, että mielenterveyttä voi vahvistaa, tukea ja siihen liittyviä taitoja oppia ja harjoitella. Keskeisiä mielenterveystaitoja ovat mm. tunnetaidot, vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisutaidot.

Taitoihin kuuluvat myös myönteisyys, halu oppia uutta, halu osallistua oman yhteisönsä toimintaan ja sopiva jämäkkyys sekä kyky pitää puolensa.  Mielenterveys rakentuu arjessa ja arkisilla valinnoillamme voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme mm.

  • arjen rutiineilla ja rytmillä
  • säännöllisellä ruokarytmillä ja terveellisellä ravitsemuksella
  • itselle sopivalla tavalla liikkua ja harrastaa liikuntaa
  • riittävällä levolla ja nukkumisella 
  • ihmissuhteet ja mukavat hetket lisäävät hyvää oloa