Ikääntyneiden asiakasohjausyksikkö

Asiakasohjauksesta saat tietoa, mitä palveluja ikääntyville on tarjolla kotiin. Palveluohjaajat opastavat palveluihin hakeutumisessa. Gerontologiselta sosiaalityöntekijältä saa tarvittaessa neuvontaa myös taloudellisten tukien hakemiseen.

Asiakasohjaus tapahtuu puhelinneuvontana, asiakaskäyntinä kotiin, hoitopalaverina osastoilla sekä henkilökohtaisina tapaamisina ajanvarauksella.

Yhteyttä voit ottaa myös Klinik -24h sähköisen asioinnin kautta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. 

Ikääntyneitä koskevat huoli-ilmoitukset voit tehdä arkisin asiakasohjaukseen gerontologiselle sosiaalityötekijälle puh. 041 731 3656, palveluohjaajille puh. 044 444 2691, 044 444 2472 tai Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen 24/7 puhelinnumeroon 044 718 3930 (ei tekstiviestejä).