Ikääntyneiden asiakasohjausyksikkö

Ikääntyneiden asiakasohjausyksikköön voit ottaa yhteyttä, kun sinulla tai läheiselläsi on arjessa selviytymisessä vaikeuksia.

Asiakasohjaus tapahtuu puhelinneuvontana, asiakaskäyntinä kotiin, hoitopalaverina osastoilla sekä henkilökohtaisina tapaamisina ajanvarauksella.

Toimintamme on maksutonta.

Ikääntyneitä koskevat huoli-ilmoitukset voit tehdä arkisin palveluohjaajalle tai Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen 24/7 puhelinnumeroon 044 718 3930 (ei tekstiviestejä).

Yhteyttä voit ottaa myös Klinik 24h sähköisen asioinnin kautta.