Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa asiakkaiden kotiin tai asumispalveluyksiköihin.

Kotisairaala toimii kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa. Kotisairaalassa työskentelee sairaanhoitajia ja lääkäri.

Hoidamme kotisairaalassa muunmuassa seuraavanlaisia asiakkaita:

  • infektiopotilaita, joilla on suonensisäinen antibioottihoito
  • syöpäpotilaita, jotka tarvitsevat kivunhoitoa, suonensisäistä antibioottihoitoa tai veritiputuksia
  • palliatiivista hoitoa tarvitsevia ja saattohoitopotilaita
  • haavanhoitoja, alipaineimuhoitoja, avannehoidon ohjausta ja opastusta
  • diabeetikoiden hoidon tasapainotusta
  • suonensisäistä ravitsemusta tarvitsevia potilaita

Asiakkaaksi tullaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä.

Kotisairaalan potilaan täytyy olla sellaisessa kunnossa, että kotona hoitaminen on mahdollista. Potilaan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, kotihoidon avulla tai omaisten tai läheisten turvin.

Kotisairaalahoito on potilaalle vapaaehtoista ja perustuu aina potilaan ja omaisten omaan toiveeseen ja motivaatioon. Saattohoitopotilaille taataan tarpeen vaatiessa joustava pääsy sairaalaan osastohoitoon.

Kotisairaala järjestää tarvittaessa jatkohoidon kotihoidon piiriin.

Kotisairaalan maksut

Kotisairaalahoidon maksut ovat:

  • Lääkärin kotikäynti 18,90 eur/käynti

  • Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,20 eur/käynti

  • Kotikäyntejä 3 tai enemmän/vrk 36,60 eur/vuorokausi

1.1.2022 alkaen tilapäiset kotisairaalan maksut kerryttävät maksukattoa.

Erillistä kotisairaalamaksua ei peritä, mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vanhusten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

Säännöllisen hoitosuhteen kestäessä yli 2 viikkoa asiakasmaksuihin sovelletaan säännöllisen kotihoidon maksuja (sosiaalihuoltoasetus 9 § 1 mom.), jolloin kotiin annettavista palveluista peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu.