Ikääntyneiden asiakasohjausyksikkö

Ikäihmisten asiakasohjausyksikköön voit ottaa yhteyttä, kun sinulla tai läheiselläsi on arjessa selviytymisessä vaikeuksia.

Asiakasohjaus tapahtuu puhelinneuvontana, asiakaskäyntinä kotiin, hoitopalaverina osastoilla sekä henkilökohtaisina tapaamisina ajanvarauksella.

Toimintamme on maksutonta.