SAS-toiminta

SAS-työryhmän tehtävänä on selvittää, arvioida ja sijoittaa henkilöitä palveluasumiseen. SAS-työryhmä voi täydentää palveluasumisen tarjontaa palvelusetelillä yksityisille palveluntuottajille.

Asiakkaan hakemus käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä. Hakemuksen käsittely edellyttää SAS-hakemuksen huolellista täyttämistä sekä toimintakykymittareiden tekemistä. Toimintakykymittareita ovat RAVA, MMSE ja IADL. Hakemuksen täyttäminen tapahtuu aina asiakkaan hoidosta vastaavan tahon, asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa yhteistyössä.

Hakemusta täytettäessä käydään läpi hoidosta vastaavan tahon kanssa asiakkaan nykyiset kotihoidon ja muut palvelut, omaisten rooli, voimassaolevat perusteet sekä SAS-ryhmän työskentely ja prosessin eteneminen.

SAS-työryhmän päätökset perustuvat perusturvalautakunnan vahvistamiin ja kulloinkin voimassaoleviin perusteisiin asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

SAS-työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein.

SAS-työryhmän jäsenet :

Puheenjohtaja Liisa Korhonen, kuntoutusosasto

Varapuheenjohtaja Reetta Kettunen, vs. palvelualuepäällikkö

Mervi Lappalainen, kotihoito, varalla Tanja Viitanen

Tiina Sydänmaa, palveluasuminen, varalla Kirsi Rintala

Kirsi Hynninen, kotihoito

Sihteeri Miia Luostarinen

Työryhmää täydennetään tarvittaessa eri asiantuntijoilla ja eri toimintayksiköiden edustajilla.

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.  (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 26: Odotusaikojen julkaiseminen)

ODOTUSAJAT SOSIAALIPALVELUIHIN

2019-2020

     
SosiaalipalveluKäsitellytHyväksytytSijoitetutOdotusaikaOdotusaikaOdotusaika
 hakemuksethakemukset keskiarvovaihteluvälimediaani
Tehostettu palveluasuminen      
1.1 - 31.7.2019957954241 - 156 
1.8.-31.12.2019816760371 - 133 
1.1.- 30.6.202058 57470 - 158 
1.7. - 31.12.2020      
       
Omaishoidon tuen päätökset2924 19 15
1.1 - 30.6.2019      
       

 

 

SAS-jonotiedot vuonna 2018:

118 käsiteltyä hakemusta
99 sijoitettua pitkäaikaisesti
Odotusaika ka 87 vrk, vaihteluväli 0-621 vrk