Kohti hyvinvointialuetta 2023

Pidetään Varkauden puolia! Äänestämällä aluevaaleissa voit vaikuttaa!

osallistu_oikeesti_oranssi.png

 

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta.

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, tilat ja sopimukset. Hyvinvointialue saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti. 

Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:
•    Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
•    Erikoissairaanhoito, esim. KYSin sairaalat
•    Ensihoito, esim. ambulanssit
•    Palo- ja pelastustoiminta
•    Suun terveydenhuolto
•    Mielenterveys- ja päihdepalvelut
•    Äitiys- ja lastenneuvolat
•    Aikuissosiaalityö
•    Lastensuojelu
•    Vammaispalvelut
•    Ikääntyneiden asumispalvelut
•    Kotihoito
•    Kuntoutus
•    Koulupsykologi ja kuraattori palvelut

Uudistuksen tavoite

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille alueen asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.  
Pohjois-Savossa, kuten kaikkialla Suomessa, väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueiden perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Aluevaalit tammikuussa 2022

Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon. Pohjois-Savon aluevaalit käydään alkuvuonna 2022 ja uuden hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle tullaan valitsemaan 69 valtuutettua alueen asukasluvun mukaisesti. 

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue, eli ehdokkaat ovat hyvinvointialueen ehdokkaita, ei esimerkiksi oman kuntansa ehdokkaita.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022