Kohti hyvinvointialuetta 2023

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta.

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, tilat ja sopimukset. Hyvinvointialue saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti. 

Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:
•    Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
•    Erikoissairaanhoito, esim. KYSin sairaalat
•    Ensihoito, esim. ambulanssit
•    Palo- ja pelastustoiminta
•    Suun terveydenhuolto
•    Mielenterveys- ja päihdepalvelut
•    Äitiys- ja lastenneuvolat
•    Aikuissosiaalityö
•    Lastensuojelu
•    Vammaispalvelut
•    Ikääntyneiden asumispalvelut
•    Kotihoito
•    Kuntoutus
•    Koulupsykologi ja kuraattori palvelut

Uudistuksen tavoite

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille alueen asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.  
Pohjois-Savossa, kuten kaikkialla Suomessa, väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueiden perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Ajankohtaista:

Ikäkeskuksen neuvonta palvelee pohjoissavolaisia ikäihmisiä ja heidän läheisiään heti vuoden 2023 alusta

Kutsu aluevaltuuston 22.12.2022 kokoukseen

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024 investointisuunnitelman

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen strategiaa ja investointisuunnitelmaa

Käteiskassapalvelut lakkaavat

IPC-menetelmästä saatu hyviä tuloksia nuorten mielenterveysongelmien hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn

Avoin haku Pohjois-Savon hyvinvointialueen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon 12.12.2022- 15.1.2023.

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa – palveluiden asiakasmaksuihin muutoksia

Pohjois-Savon ensimmäinen avustushaku yleishyödylliselle toiminnalle

Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet tiivistävät YTA-yhteistyötään

Aluehallitus hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma tukee tasapainoista taloutta

Aluehallitus päätti hyvinvointialueen omaisuusjärjestelyjen ja vuokrausten periaatteista, ja evästi strategiatyötä

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa - ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksuihin muutoksia

Hyvinvointitarjotin.fi yhdistää tukea tarvitsevat pohjoissavolaiset ja sitä tarjoavat sosiaali- ja terveysalan järjestöt

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Tietoa palvelusetelituottajaksi hakeutumiselle: hakuaika aukeaa viimeistään 18.11.

KUTSU Kuntouttavan arviointijakson kehittämispäivään 30.11.2022

Henkilöstön turvallinen siirtyminen on ykkösasia

Kuuntele podcast 0sa 1: Mitä on hyvä johtaminen?

Pohjois-Savon Vammaisfoorumi 3.11. - tule mukaan keskustelemaan!

Hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluita kehittämässä - osallistu kyselyyn!

Seminaari: Ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoito Pohjois-Savon alueella

Onnea Pohjois-Savo! - Tulppa-verkkovalmennus on nyt käytössänne

Perhekeskus pohjoissavolaisittain - aluetilaisuudet

Useiden johtajien virkanimityksistä päätettiin

PSOP-palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöönotto Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Ikääntyneiden palveluiden ja toimintamallien yhtenäistämistyö on käynnistynyt

Hyvinvointialueen rakentamiseen pääsevät kaikki mukaan

Kolmen kohdan mantra, jota muu Suomi kopioi

Hoi sinä pohjoissavolainen hyvinvointialueen asukas!

UNA-lomakkeisiin uutena lisäyksenä SE-todistus

Hei pohjoissavolainen nuori!

Neljän hyvinvointialueen hallitusten puheenjohtajat tapasivat Kuopiossa

Ikääntyneiden palveluiden palveluseteli: KUTSU keskustelu- ja infotilaisuuksiin 23.8. ja 25.8.2022

Kumppanuusmallia hiotaan hyvinvointialueelle

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talouden raamit hyväksyttiin vuodelle 2023

Malttavainen suunnannäyttäjä

Kumppanuusilloissa työstettiin materiaalia osallisuusohjelmaan sekä hyvinvointialuestrategian pohjaksi

Kick off: Kuntouttavan työtoiminnan tapaamiset

MARAK malli luo toivoa väkivallan kokeneen arkeen - Pohjois-Savon Hyvinvointialue (pshva.fi)

Aluehallitus hyväksyi seniorivaiheen urajohtamisen mallin - Pohjois-Savon Hyvinvointialue (pshva.fi)

Aluevaltuusto hyväksyi alueellisen hyvinvointisuunnitelman - Pohjois-Savon Hyvinvointialue (pshva.fi)

Seniorivaiheen urajohtamisen mallia esitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Pohjois-Savon hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Marko Korhonen

POSOTE20: Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat toimintansa useissa Pohjois-Savon alueen kouluissa