Edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia

Perhekeskuksen ydintehtävä on edistää lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Tähän kuuluvat esimerkiksi:

  • lapsen fyysisen, psyykkisen ja psykososiaalisen kehityksen seuranta ja edistäminen; 
  • perheen terveellisten elintapojen edistäminen
  • vanhemmuuden ja perheen lähiverkoston tukeminen
  • vanhempien ohjaaminen tarvittaessa esimerkiksi päihde- tai mielenterveyspalveluihin.

Lähtökohtana työlle ovat äitiys- ja lastenneuvolan, koulu-  ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset, erityisesti koko perheen laajat terveystarkastukset. Tutkimustieto lapsen kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia suojaavista tekijöistä ohjaa toimintaa.

Omatyöntekijä jokaiselle varkautelaisella perheellä on oma nimetty Omatyöntekijä, jonka kanssa yhdessä voitte pohtia, millä tavoin perheenne tulisi parhaiten autetuksi.

Neuvokas perhe tuo iloa ja hyvinvointia perhearkeen. Kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho pohdituttaa, on Neuvokas perhe apunanne.

Mielenterveystalo tarjoaa tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja sekä mm. nettiterapiaa.

Mukaan MLL:n perhekummitoimintaan - Perhekummina pääset helpottamaan perheen arkea ja tuottamaan iloa

Hyvinvointi Ankkuri edistää varkautelaisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Lasten kulttuurikeskus Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva kuntien muodostama lastenkulttuurikeskus.

Vekara-Varkaus festivaaliviikot tarjoavat puuhaa ja tekemistä Varkaudessa kolme kertaa vuodessa koulujen talvi-, kesä- ja syyslomien aikana.