Tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta

Perhekeskuksessa lapset ja vanhemmat saavat tarpeiden mukaista apua aikaisempaa nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin.

Varkaudessa on tarjolla perheille monia palveluita elämän eri vaiheisiin

Tukea neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheille:

•Nepsy-valmentajalle ohjaudutaan ottamalla yhteys Tarja Pietikäiseen p. 0400178705
•Valtakunnallisilta sivuilta kattavasti tietoa ja tukea:

MLL Kaveritoiminta tukee 4–17-vuotiaiden lasten ja nuorten elämänhallintaa ja kaveritaitojen kehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

MLL tarjoaa tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina.