Miksi mammografiaseulontaan?

Rintasyöpä on yleisin naisten sairastama syöpä Suomessa. Vuosittain todetaan noin 4200 uutta rintasyöpätapausta. Mammografiaseulonnat on kehitetty rintasyövän varhaista toteamista varten.

Tutkimuksien mukaan rintasyöpäkuolleisuutta voidaan vähentää noin 30 % mammografiaseulontojen avulla. Noin joka viides rinta-syöpä löytyy mammografiaseulonnassa.

Mammografiaseulonnat on aloitettu Suomessa vuonna 1987. Valtioneuvoston asetuksen seulonnoista 1339/2006 mukaan mammografiaseulontoihin kutsutaan 50–69-vuotiaat, vuonna

1947 tai sen jälkeen syntyneet naiset. Kuntien on järjestettävä seulonnat 20–26 kuukauden välein tähän ikäryhmään kuuluville naisille. Mammografiaseulontatutkimus on maksuton.

Seulontamammografiapolku

Seulontamammografia-polku