Suolistosyövän seulonnat

Suolistosyövän seulonta käynnistyy Varkaudessa syksyllä 2022. Ensimmäisenä vuonna seulonta koskee 60 - 68- vuotiaita. Vähitellen seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että ohjelma ulottuu koko kohdeväestöön eli kaikkiin 56–74-vuotiaisiin vuodesta 2031 alkaen. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein aina niinä vuosina, kun kutsuttava täyttää parillisia vuosia.

Seulontatesti on immunokemiallinen ulosteen veritesti,  jolla etsitään piilevää verta ulosteesta. Seulottava saa kotiin kirjeen, jossa on kutsu seulontaan, testi, tietoa seulonnasta ja ohjeet näytteenottoon. Ulostenäyte otetaan itse wc-käynnin yhteydessä ja postitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Seulontakutsun mukana on palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu.

Seulontaan osallistuminen on seulottavalle maksutonta. Seulontatestin tulos tulee kotiin postitse. Seulontatestissä positiivisen tuloksen saanut sopii jatkotutkimuksen järjestämisestä oman alueensa seulontahoitajan kanssa. Jatkotutkimus on useimmiten paksusuolen tähystys eli kolonoskopia ja se tehdään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. 

Islab lähettää kutsut, analysoi näytteet ja lähettää seulottavalle kirjallisesti seulontatestin tuloksen.