Lasten puheterapia

Lapsi ohjautuu puheterapiajonoon tavallisimmin lastenneuvolan lähetteellä, mutta vanhemmat voivat myös itse ilmoittaa lapsen jonoon. Kutsu jonosta puheterapiaan tulee puheterapeutilta kirjeitse tai puhelimitse.


Lasten asioissa puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä, kun

  • 2,5-vuotiaalla on käytössään vain muutamia sanoja.
  • 3-vuotias ei käytä pieniä lauseita.
  • Lapsen on vaikea ymmärtää puhetta.
  • 4-vuotiaan puhe on koko ajan hyvin epäselvää ja vieraan on vaikea sitä ymmärtää.
  • Lapsi on änkyttänyt useamman kuukauden ajan.
  • 5-vuotiaalla on useita äännevirheitä.
  • Yksittäinen lapsen äännevirhe (R, S, L, K) ohjautuu tavallisimmin puheterapiajonoon 5-vuotiaan lastenneuvolatarkastuksen kautta.
  • Lapsen äänessä on käheyttä tai nasaalisuutta.
  • Lapsen kielen- tai puheen kehitys huolestuttaa, eikä huoli hälvene keskusteluissa neuvolan tai päiväkodin kanssa.
  • Suomi toisena kielenä (S2) -lapsen suomen kielen oppiminen huolestuttaa. S2-lapsen ollessa kyseessä edellytetään lapsen saaneen kielikylpyä suomen kieleen esimerkiksi päiväkodissa kokopäiväisessä säännöllisessä hoidossa noin kahden vuoden ajan.