Nuoren ja aikuisen puheterapia

Nuori ohjautuu puheterapiaan erikoissairaanhoido tai koulu-/oppilasterveydenhuollon lähettämänä. Tulosyynä voivat olla esimerkiksi ääniongelmat, änkytys, äännevirheet, puheen motoriset vaikeudet tai jokin neurologinen syy. Lähetteen perusteella puheterapeutti ottaa yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse.

Aikuinen ohjautuu puheterapiaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon lähettämänä tai ottamalla itse yhteyttä. Tulosyynä voivat olla esimerkiksi ääniongelmat, änkytys, äännevirheet, nielemisen ongelmat, jokin neurologinen sairaus (aivohalvaus, parkinson, MS, ALS) tai kuulovikaan liittyvät kommunikoinnin ongelmat. Puheterapiasta sovitaan lähetteen/yhteydenoton perusteella tarkemmin puhelimitse tai kirjeitse.

Puheterapia toteutuu määrämittaisena puheterapiajaksona, johon sisältyy myös lähiympäristön ohjausta ja neuvontaa.