Potilas- ja asiakaspalautteet

Auta meitä kehittämään palveluitamme ja anna palautetta tai kysy sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnasta sähköisen palautekanavan kautta. Missä olemme mielestäsi onnistuneet ja mikä vaatii kehittämistä? Voit antaa palautetta joko tietylle yksikölle tai yleisesti sosiaali- ja terveyskeskukseen. Palautteesi on meillä tärkeä ja auttaa kehittämään palveluitamme.

Palautteet ja palautteiden vastaukset näkyvät verkkosivuilla, mikäli palautteen antaja on antanut luvan julkaista palautteen. Palauterekisterin tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä. Palautepalvelun kautta ei voi varata aikoja, eikä perua vastaanottoaikoja. Palvelun kautta ei tietosuojasyistä vastata henkilökohtaista hoitoa tai asiakkuutta koskeviin kysymyksiin, eikä anneta asiakkaan tai potilaan hoitoon liittyviä ohjeita. Otathan näissä tapauksissa yhteyttä asiaasi hoitavaan yksikköön.

Muistutuksissa ja kanteluissa ohjaavat potilasasiamiehet.

  • Potilasasiamies Tiina Kilpeläinen, tiina.kilpelainen@varkaus.fi, 040 579 9716. Puhelinajat Varkaus/Joroinen yhteistoiminta-alueella ti 12.00-15.00 ja to 9.00-12.00
  • Sosiaaliasiamies Antero Nissinen, sosiaaliasiamies@kuopio.fi, puh. 044 718 3308 ma-to klo 9.00-11.30

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus osallistuu valtakunnallisiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen asiakastyytyväisyyskyselyihin, joiden vastaukset löytyvät THLn verkkosivuilta.

Hyvinvointi Aallossa ja Joroisten terveysasemalla on lisäksi Roidu asiakaskokemuslaitteita, joilla voit antaa palautetta asiakas- ja potilaskokemuksestasi helposti sekä nopeasti asioinnin yhteydessä.

Omiin tai huollettavan henkilötietoihin kohdistuvan tietopyynnön voi lähettää Varkauden kaupungin kirjaamoon: Tietopyynnöt