Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe

05/2015 – 10/2016

Hankesuunnitelmassa on laadittu Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallinen suunnitelma sekä siihen liittyvät investointi- ja rahoitusratkaisut. Toiminnallisessa suunnittelussa on tarkasteltu nykyiset toimintaprosessit ja niiden muutostarpeet huomioiden väestöpohja muutosennusteineen sekä valtakunnallinen SOTE-uudistus. Toiminnallisen suunnittelun tavoitteena oli terveyskeskuksen ja sairaalan sekä sosiaalipalveluiden prosessien tehostaminen ja uudistaminen ja rajat ylittävien prosessien suunnittelu. Tilojen merkitys terveyspalveluiden tuotannossa on olennainen, sillä ne joko tukevat palveluiden järjestämistä tehokkaasti ja prosessin sujuvuutta tai huonossa tapauksessa toimivat sen esteenä.

Uusien tilojen tavoitteena on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä mahdollisuus tilojen käyttötarkoituksen joustavaan muuttamiseen käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Tuottavuuden kasvattaminen onnistuu suunnittelemalla tilat asiakaslähtöisesti monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi sekä uutta toimintamallia tukeviksi. Uuden toimintamallin tulee valtakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden linjausten mukaisesti tukea perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatiota. Integraation sekä joustavan ja tehokkaan tilankäytön toteutumiseksi toiminta ja tilat ryhmitellään oikein mitoitettujen toiminnallisten kokonaisuuksien (esimerkiksi vastaanottopalvelut, akuuttivastaanotto ja päivystys, vuodeosastopalvelut, perheiden palvelut, kuntoutus ja kliiniset tukipalvelut) mukaisesti.