Meidän tarina

Henkilöstö on Varkauden kaupungin tärkein voimavara. Kukin kertoo oman tarinansa. Näitä tarinoita yhdistävät työ- tai virkasuhde Varkauden kaupunkiin. Mielekäs työ ja mukava työyhteisö ovat kaikille tärkeitä. Erilaisiksi tarinat tekee se, että jokainen kertoo myös itsestään, omasta elämästään ja omista arvoistaan. Itselleen tärkeistä asioista työssä ja työn ulkopuolella. Tarinat osoittavat, että olemme ihmisinä erilaisia. Meillä on erilaisia taustoistamme kumpuavia vahvuuksia, joita voimme hyödyntää niin työssämme, kuin myös vapaa-ajassamme. Nämä vahvuudet ovat tarpeen myös alkavana vuonna, kun edessä on palvelujen edelleen kehittäminen talouden haasteissa. Olen varma, että yhdessä toimien ja yhteen hiileen puhaltaen onnistumme tässä tavoitteessa.

Hannu Tsupari
Kaupunginjohtaja