Talous

Talous_pieni.jpg

Talouden johtaminen on osa johtamisosaamista ja sen keskeisiä tehtäväalueita ovat

• toiminnan ja talouden suunnittelu
• toiminnan ja talouden seuranta
• sisäinen valvonta.

Jotta näitä osa-alueita hallitsisi, esimiehen tulee täyttää tietyt perusosaamisvaatimukset: omata ainakin perustiedot taloudesta sekä ymmärrys päätösten taloudellisista vaikutuksista. Positiivinen asenne ja aito kiinnostus talousasioihin on myös tarpeen. Esimiehen ei tarvitse olla taloushallinnon asiantuntija, vaan olennaista on osata omassa esimiestyössään hyödyntää taloushallinnon tuottamaa taloudellista informaatiota. (Raudasoja & Johansson 2009).