Talousarvioprosessi ja henkilöstösuunnittelu

Koulutukset ja valmennukset:

Esimiesklubit 

 

Tiedon lähteille:

Valkeinen, T. & Vuorento, R. 2017. Kuntatalous- monen muuttujan summa. Helsinki: Kuntaliitto

Myllyntaus, O. 2002. Kuntatalouden ohjaus : budjetoinnin ja kirjanpidon teoriaperusteita ja kehityssuuntia. Helsinki: Suomen kuntaliitto

Eduhouse: Kunnan talous esimiestyössä – 1. Talousarvio

 

Ohjaavat dokumentit:

Talousarvion laadintaohje

Talousarvion täytäntöönpano-ohje

 

Sisäiset resurssit:

Talousjohtaja Helena Pitkänen
Henkilöstöjohtaja Nina Holopainen
Hallintojohtaja Toni Leppänen