Talousviestintä

Tiedon lähteille:

Roine, S. 2001. Talousviestintä. Helsinki: Inforviestintä.

Partanen, V. 2007. Talousviestintä johtamisen tukena. Helsinki: Talentum.

 

Sisäiset resurssit:

Markkinointi- ja viestintätiimi