Harjoittelu- ja projektityöpaikat

Opinnäyte- ja projektityöaiheita kotiin annettavien ja sairaalapalveluiden palvelualueella:

 • kokemuksia ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ja sen vaikutuksista työntekijöiden työhyvinvointiin
 • kotihoidon  kuntouttavan arviointijakson kokemukset asiakkaiden/hoitohenkilökunnan näkökulmasta
 • kotihoidon kuntouttavan arviointijakson merkitys asiakkaiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun
 • palveluasumisen/sairaalan osastojen/kotihoidon/kotisairaalan  asiakkaiden/läheisten tarpeiden kartoitus
 • kokemukset ja tarpeiden kartoitus etähoitojärjestelmien/teknologian/digitalisaation käytöstä kotihoidossa ja palveluasumisessa ja niiden laajempi hyödyntäminen
 • hyvinvointia ennaltaehkäisevien kotikäyntien kartoituslomakkeen ja sisällön kehittäminen

Kysy myös harjoittelupaikkoja! (myös toimistotyön harjoittelijoita otetaan mielellään soten puolelle)

Lisätietoja: vs. palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen

 

Opinnäyte- ja projektityöaiheita vastaanottopalveluiden palvelualueella:

 • hoitohenkilökunnan työajankäytön kartoitus/havainnointi
 • Nispa takaisinsoittojärjestelmän puheluiden sisältöjen kuvaus
 • haavanhoitotyön ja akuuttipotilaanhoitotyön osaamisen kartoitus ja hoitohenkilökunnan työhön sitoutumisen kartoitus
 • Hyvinvointi Ankkurin asiakkaiden tarpeiden kartoitus

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: vastaanottopalveluiden esimies Leena Kuusikko

 

Opinnäyte- ja projektityöaiheita psykososiaalisella palvelualueella:

 • ESR-rahoitteisten ym.  hankkeiden vaikuttavuus osana sosiaalipalveluja
 • kotouttamisprosessin kehittäminen
 • erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluohjauksen kehittäminen osana asumispalveluja
 • työttömien aktivointisuunnitelmaprosessin kehittäminen
 • tukihenkilötoiminnan kehittäminen lapsiperhesosiaalityössä
 • psykiatrisen kotikuntoutuksen asiakastyytyväisyyskyselyt ja vaikuttavuuden arvioiminen
 • päihdeasiakkaan hoitoketjun mallintaminen
 • psykiatrian osaston ryhmätoimintojen kehittäminen

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: palvelualuepäällikkö  Riitta Mentula

Opinnäyte- ja projektityöaiheita teknisen toimen tukipalvelut:

 • laadun seuranta ruoka/ siivous/ kiinteistö
 • työhyvinvointi / työssäjaksaminen / itseohjautuvuus
 • Projektina HaahtelaRes – päivittäminen ja käytön aktivointi
 • viestintä sisäinen ja ulkoinen - tiedon kulku asiakkaalta meille ja päinvastoin / tiedonkulku työntekijöiltä esimiehille ja päinvastoin
 • ruokapalveluissa hävikinseuranta
 • ruokatuotannonohjausjärjestelmän Aromi14 päivittäminen / käyttöönotto
 • kouluruoan asiakastyytyväisyys ja kehittäminen – tavoitteena Suomen parasta kouluruokaa
 • erityisruokavalioiden kehittäminen asiakasnäkökulma huomioiden
 • mitä digitalisaatio/ robotiikka tarkoittaa / tulee tarkoittamaan puhtauspalveluissa/ ruokapalveluissa/ kiinteistöpalveluissa

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö  Merja Viitanen