Harjoittelu- ja projektityöpaikat

Opinnäyte- ja projektityöaiheita kotiin annettavien ja sairaalapalveluiden palvelualueella:

 • kokemuksia ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ja sen vaikutuksista työntekijöiden työhyvinvointiin
 • kotihoidon  kuntouttavan arviointijakson kokemukset asiakkaiden/hoitohenkilökunnan näkökulmasta
 • kotihoidon kuntouttavan arviointijakson merkitys asiakkaiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun
 • palveluasumisen/sairaalan osastojen/kotihoidon/kotisairaalan  asiakkaiden/läheisten tarpeiden kartoitus
 • kokemukset ja tarpeiden kartoitus etähoitojärjestelmien/teknologian/digitalisaation käytöstä kotihoidossa ja palveluasumisessa ja niiden laajempi hyödyntäminen
 • hyvinvointia ennaltaehkäisevien kotikäyntien kartoituslomakkeen ja sisällön kehittäminen

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: vs. palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen

 

Opinnäyte- ja projektityöaiheita vastaanottopalveluiden palvelualueella:

 • hoitohenkilökunnan työajankäytön kartoitus/havainnointi
 • Nispa takaisinsoittojärjestelmän puheluiden sisältöjen kuvaus
 • haavanhoitotyön ja akuuttipotilaanhoitotyön osaamisen kartoitus ja hoitohenkilökunnan työhön sitoutumisen kartoitus
 • Hyvinvointi Ankkurin asiakkaiden tarpeiden kartoitus

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: vastaanoton esimies Leena Kuusikko

 

Opinnäyte- ja projektityöaiheita psykososiaalisella palvelualueella:

 • ESR-rahoitteisten ym.  hankkeiden vaikuttavuus osana sosiaalipalveluja
 • kotouttamisprosessin kehittäminen
 • erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluohjauksen kehittäminen osana asumispalveluja
 • työttömien aktivointisuunnitelmaprosessin kehittäminen
 • tukihenkilötoiminnan kehittäminen lapsiperhesosiaalityössä
 • psykiatrisen kotikuntoutuksen asiakastyytyväisyyskyselyt ja vaikuttavuuden arvioiminen
 • päihdeasiakkaan hoitoketjun mallintaminen
 • psykiatrian osaston ryhmätoimintojen kehittäminen

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: palvelualuepäälikkö  Riitta Mentula-Hyvärinen