Meillä on hyvä meininki!

Warkauden kaupungilla on hyvä meininki ja mukava tehdä töitä!

Monet kaupungin työyhteisöt kehittävät palvelujaan aktiivisesti ja innokkaasti. Esimiesten ja asiantuntijatehtävissä toimivien lisäksi kehittämistyöhön haastetaan, osallistetaan ja innostetaan myös muita työntekijöitä, ”sisäisiä kehittäjiä”.

Warkauden kaupungin esihenkilöitä ovat ”Pro Esihenkilöitä” eli heillä on hallussaan yhdessä määritellyt osaamisalueet strategian ja prosessien johtamisesta työsuhdejuridiikkaan, taloudesta työhyvinvoinnin johtamiseen ja viestinnästä verkostojen johtamiseen tai he ovat suunnitelmallisella oppimisen polulla kohti niiden hallintaa.

Pro Esimiehenkilöt johtavat työyhteisöjä, joita kehitetään järjestelmällisesti, tavoitteena työssä jaksaminen, innostava ilmapiiri ja sitä kautta hyvät palvelut kuntalaisille.

Warkauden kaupungilla toteutetaan vuosittain työtyytyväisyyskysely henkilöstölle. Vuoden 2020 kokonaistulos oli 3.9/5, mikä on hyvä taso kuntaorganisaatiolle! Erityisen myönteistä kehitystä on tapahtunut siinä, miten innokkaasti työntekijät suosittelisivat Varkauden kaupunkia työnantajana tai miten mukavaa heistä on tulla töihin!

Palkkamme ja henkilöstöetumme ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti kilpailukykyisellä tasolla.