Meiltähän tämä käy!

Kaupunkistrategiaa toteutetaan ja toimeenpannaan arjessa mm. 100 +1 tekoa varkautelaisten hyväksi! –tuottavuus- ja laatukampanjassa. Sen puitteissa on jo vuodesta 2017 otettu isoja ja pieniä askeleita varkautelaisten arjen parantamiseksi ja palvelujen uudistamiseksi.

Kehittämistyö lähti alun perin liikkeelle maaliskuussa 2017 kun Varkauden kaupunginhallitus antoi kehittämistoimeksiannon työyhteisöille ja edellytti, että valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen (kiky) edellyttämä työajan pidentyminen kohdennetaan palvelujen, työn ja työyhteisöjen kehittämistyöhön, varkautelaisten hyväksi. Työhön haluttiin innostaa niin johto ja esimiehet kuin muutkin aktiiviset työyhteisöjen jäsenet.

Kehittämistyötä on resurssoitu myös asiantuntijapalveluilla (mm. LEAN-valmennus, työyhteisövalmennus, palvelumuotoilun työpajat, sisäisten kehittäjien valmennus). Yhteistyötä on tehty valtakunnallisen KunTeko 2020 –kehittämisohjelman kanssa.

Varkauden kaupungin tekoja on näyttävästi esillä myös KunTeko 2020 –kehittämisohjelman Tekojen torilla.

Tekoja ja hankkeita on esitelty kehittämistyön teemojen alla.