Hyvä hallinto palvelutuotannon kumppanina

Kaupungin hallintopalveluita kehitetään palvelemaan asiakkaita paremmin. Yhtenä kehittämisaskeleena kaupungin asianhallintajärjestelmä uudistettiin ja yhtenäistettiin syksyllä 2019. Monipuolisen asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmän avulla saavutetaan täysi hyöty sähköisestä asioiden ja asiakirjojen laadinnasta, käsittelystä, seurannasta ja raportoinnista ja se mahdollistaa työskentelyn paikasta riippumatta.

Asianhallintajärjestelmä kattaa seuraavat osiot:

  • asianhallinta (diaari)
  • viranhaltija- ja toimielinpäätöksenteko
  • sopimustenhallinta
  • päätöstenvalmistelu
  • tiedonohjaus

Varkauden brändiä rakennetaan yhdessä kuntalaisten, paikallisten yhdistysten, seurojen ja järjestöjen, yritysten ja yhteisöjen kanssa, yhdessä. Kaikki noin 22.000 varkautelaista ovat omalta osaltaan viemässä viestiä Varkaudesta sekä lisäämässä kaupunkimme vetovoimaa ja elinvoimaa. Markkinointi- ja viestintätiimi tukee ja auttaa toimialoja kaupungin palvelujen markkinoinnissa. Kaupungilla on käytössään sekä yksisuuntaisia että vuorovaikutteisia viestintäkanavia, joissa palveluista kerrotaan. Myös osallisuuskanavat toimivat viestintäkanavina kaupungin ja asukkaiden välillä.