Kehittäjäverkosto

Varkauden kaupungilla kehittämistyössä on mukana esimiehistä ja sisäistä kehittäjistä ja muista työyhteisöjen aktiivijäsenistä koostuva kehittäjäverkosto.

Verkoston avulla pidetään yllä ”kehittämisdraivia”, tsempataan toinen toistamme sekä tarjotaan vertaistukea ja yhteisen oppimisen foorumeita.

Sen kautta myös ideat ja tieto meneillään olevista hankkeista ja kehittämisteoista leviää ja saadaan yhdessä aikaan yhä enemmän asiakaslähtöisiä, hallintorajat ylittäviä palveluita.

Verkosto järjesti mm. Wiksut-kehittäjämessut toukokuussa 2019.

Verkoston toimintaa suunnittelee ja koordinoi työryhmä, johon kuuluvat:

  • tietohallintojohtaja Mika Maaranen
  • henkilöstöjohtaja Nina Holopainen
  • tietohallintoasiantuntija Marja Kosunen
  • hallintojohtaja Toni Leppänen
  • työhyvinvointiasiantuntija Kirsti Murtomäki
  • verkkomediasuunnittelija Laura Rosenberg
  • markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Marja Vuorinen