Asiakaslähtöinen aikuissosiaalityö

Sosiaalitoimessa tapahtui suuri muutos perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle v 2017 alussa. Kävimme keskustelua työyhteisössä miten pystymme jäsentämään omaa työtämme kuntalaisille perustoimeentulotuen siirtymisen jälkeen ja miten itse näemme oman työmme.

Kehittämistyö alkoi palvelupakettien kehittämisellä suoraan omasta työstämme ja määrittelimme neljä palvelupakettia:

  1. Ohjauksellisen tuen paketti: ohjausta neuvontaa, kertaluonteinen taloudellisen tilanteen selvittely, tietoa eri palveluista
  2. Tehostetun tuen paketti: tiivis työskentely asiakkaan kanssa, jalkautuvaa työtä,verkostotyöskentelyä jne.
  3. Kuntoutuksellisen tuen paketti: sosiaalinen kuntoutus( päivätoiminta, startti), aktivointisuunnitelmat , kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta jne
  4. Työllistämisen edistämisen paketti : asiakasohjaus kaupungin työllistymisen palveluihin, Te - toimistoon, sosiaalityön roolina koordinointi.

Palvelupakettien käyttöönotto on aloitettu, ja yhteinen pohdinta arvoista, "mikä työtämme ohjaa", on ollut meille hyödyllistä . Sosiaalipalvelut ovat mukana kuntalaisten arjessa monessa elämän vaiheessa ja palvelupaketit osaltaan takaavat tasalaatuisen sosiaalityön. Olemme oikeasti työyhteisönä pyrkineet kehittämistyön kautta nostamaan sosiaalityön imagoa. Palvelupaketit ovat tärkeä osa tulevaisuudessa uuden työntekijän perehdyttämistä. Jatkotyöskentelyssä aloitamme mittariston kehittämisen aikuissosiaalityön asiakkaille palvelutarpeen arvioinnin tueksi.

Alla videohaastattelu Wiksut-kehittäjämessuilta 9.5.2019