Vanhustyö - yhtenäisen toiminnan kartta

Tavoitteena tehostetun palveluasumisen yksiköissä, kodeissa, oli toiminnan yhtenäistäminen. Kehittämisessä ideointia saatiin yhteisistä asiakasraadeista ja kumppanuuspöydistä, yhteisestä tekemisestä, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua omalla panoksellaan.

Varkaudessa tehostettua palveluasumista omana toimintana on neljässä eri toimintayksikössä, jossa on omanlaisia tapoja ja tottumuksia. Kehittämisen tarkoitus on jakaa yhteistä hyvää ja hyviä käytäntöjä toisille, tarkoitus ei ole keksiä pyörää uudelleen.

Kehittämistekoina palveluasumisen yksiköissä nostettiin esille yhteinen hyvä ja kaikkien osallistuminen, joka mahdollistuu vuosikellolla, toiminnan kartalla, johon aikataulutetaan ja nostetaan esille yhdessä vuoden aikana yhdessä tehtävät toiminnat, jotka ovat yhteisesti suunniteltu ja sovittu toteutettavaksi kaikissa toimintapaikoissa.
Esille nostetaan asiakkaiden ja läheisten, omaisten osallistumista toimintaan yhdessä henkilöstön kanssa.