Voimaa vanhuuteen -työ ja Stop Dia -hanke

Hyvinvointi Ankkuri on mukana Voimaa vanhuuteen työryhmässä, joka toimii Ikäinstituutin toiminnan suuntaisesti ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Voimaa vanhuuteen –työssä huomiota on kiinnitetty erityisesti vähävaraisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin ikäihmisiin, tavoitellen erityisesti vähän liikkuvia, kotona tai palveluasunnoissa asuvia iäkkäitä ihmisiä, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, kuten ennakoivia liikkumisvaikeuksia, alkavaa muistisairautta, lievää masennusta ja kokemusta yksinäisyydestä.
Varkaudessa Voimaa vanhuuteen toimintaa viedään eteenpäin korostamalla tasapaino ja alaraajojen voiman tärkeyttä kaatumisen ennaltaehkäisyssä mm. puhumalla eri ryhmissä ja tekemällä yksinkertaisia tasapaino- ja alaraajojen voimatestejä. Lisäksi on pyritty kiinnittämään huomiota vanhusten yksinäisyyteen, päihteiden käyttöön ja niiden mukana tuomiin haasteisiin.

Alla videohaastattelu Wiksut-kehittäjämessuilta 9.5.2019