Lasten ja nuorten kulttuurilähete

LAKU-lähete eli lasten ja nuorten kulttuurilähete on velvoittamaton, mutta kannustava lähete kulttuurin pariin. Tarkoituksena on kehittää kunnallisten toimijoiden palveluohjaustarjotinta kattavammaksi myös kulttuuripalvelujen suhteen ja ennen kaikkea auttaa lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointia kulttuuritoimintaan osallistuminen voisi edistää.

LAKU-lähetetyössä kehitetään kuntakohtainen yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Toimintamallissa ammattilaiset voivat antaa tuen tarpeessa olevalle lapselle, nuorelle tai perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin. LAKU-lähete viestii kulttuuritoiminnan painoarvosta. Lähete voi suuntautua osallistujille maksuttomaan tai maksulliseen toimintaan; osallistumisen kustannukset maksaa aina joku muu kuin osallistujan perhe (kunta, sote-palvelujen tuottaja, kulttuuritoimijat, jokin muu taho).

LAKU-lähete-hanke pyrkii vahvistamaan kulttuurin asemaa hyvinvointipalveluiden osana, monipuolistamaan kulttuuritarjontaa ja sen saavutettavuutta sekä tiivistämään toimijoiden yhteistyötä. Syvimpänä tavoitteena on saattaa kulttuurin hyvinvointivaikutusten piiriin ne lapset ja nuoret, jotka ovat eniten niiden tarpeessa.
Kehitellyt toimintamallit antavat käytännön ratkaisuja kulttuurisen osallisuuden huomioon ottamiseksi palveluohjauksessa.