Kuntoutuksellinen pienryhmä/EMO-luokka

Kehittämisidea syntyi, kun havaittiin syrjäytymisvaarassa olevien peruskouluikäisten nuorten määrän lisääntyneen Waltterin koulussa. Tästä kertoivat mm. poissaolotilastot. Lähdettiin pohtimaan uutta moniammatillista lähestymistapaa oppilaiden saamiseksi takaisin koulunpenkille ja estämään syrjäytymisen kouluyhteisöstä. Päätavoitteena on saada nuori motivoitumaan ja sitoutumaan kouluun ja opiskeluun, jotta päättötodistus saataisiin peruskoulusta. 

Työtiimin muodostavat erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Mukana tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimi, päihdetyöntekijät ja oppilaiden huoltajat. Oppilaiden mielipiteitä kuunnellaan ja toimintaa kehitetään edelleeen oppilaiden toiveiden mukaisesti. Ryhmään ohjautumisesta päätetään moniammatillisen arvion mukaan ja luokassa opiskelujaksoa arvioidaan viikoittain. Oppilaaan integroituminen omaan alkuperäiseen kotiluokkaan on mahdollista, mutta ei pakollista. Opetuksessa mukana vahvasti neuropsykiatrisia kuntotuksellisia elementtejä ja psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos. Oppilaiden vointia seurataan päivittäin ja opetus on täysin yksilöllistä. Oppilas pyritään sitouttamaan koulunkäyntiin vahvuuksien ja positiivisuuden kautta, ei kiinnittämällä huomiota rikkeisiin ja poissaoloihin.