Pro-koulu: Käyttäytymisen tukeminen positiivisen palautteen avulla

Ei-toivottu käytös oli suurin työyhteisöämme kuormittava tekijä. Lähdimme etsimään keinoja toivotun käyttäytymisen vahvistamiseksi. Kehitimme yhtenäisen mallin (toimintakulttuurin muutosprosessi), johon koko työyhteisö sitoutui = ProKoulu.
Tämä edellyttää esimiehen ja henkilökunnan sitoutumista toimimaan ProKoulun toimintaohjeiden mukaisesti.

Työyhteisömme aikuisväestö opetteli ensin antamaan ja vastaanottamaan positiivista palautetta ja hyvää käytöstä. Lapsen hyvän käytöksen oppiminen edellyttää aikuisen mallia.
Aikuisten muutettua käyttäytymistään positiivisemmaksi, myös lasten käyttäytyminen alkoi muuttua paremmaksi. Ensimmäisen vuoden aikana vain aikuiset harjoittelivat hyvää käytöstä. Toisena vuonna aloitettiin opettamaan lapsille toivottua käytöstä johdonmukaisesti ja yhdessä sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti.
Tämä toimintakulttuurin muutosprosessi ei vaadi kustannuksia.

Yllättävin muutos oli työyhteisön hyvinvoinnin muuttuminen entistä iloisemmaksi, avoimemmaksi ja toisia tukevammaksi. Ongelmat muuttuivat haasteiksi, joihin yhdessä etsitään ratkaisuja. Ketään ei jätetä yksin. Työhyvinvointi näkyy arjessa ja hyvinvointia mittaavissa kyselyissä. Työstä johtuvat sairaslomat ovat loppuneet. Toiminta jatkuu suunnitelmallisesti proryhmän vetämänä ja sitä arvioidaan säännöllisesti vähintään neljä kertaa lukuvuodessa.