Perehdytyskäytännön uudistaminen

Sisätauti-kirurginen osasto on uudistanut perehdytyskäytäntöjään. Uusi perehdytyskansio, "check-listat" sekä uudistettu työhön perehdyttäminen takaavat kaikille uusille työntekijöille ja opiskelijoille samanlaisen ja saman laatuisen perehdytyksen uuteen työpaikkaan ja työhön. Hyvä perehdytys auttaa uusia työntekijöitä tutustumaan työyhteisöön, pääsemään kiinni työhön ja oppimaan osaston käytäntöjä. Hyödyt heijastuvat meidän asiakkaisiimme eli potilaisiin. Osaava henkilökunta tuo turvallisuuden tunnetta.

Alla videohaastattelu Wiksut-kehittäjämessuilta 9.5.2019.