100 + 1 tekoa palkintogaala 27.2.2020

100+1 tekoa varkautelaisten hyväksi–kehittämiskampanjan palkintogaala pidettiin 27.2.2020 kirjaston auditoriossa. Yhteisöllisiä palkintoja jaettiin 10 työyhteisölle tai verkostolle. Yksilöllinen tulospalkkio luovutettiin 20 työntekijälle. Lisäksi juhlassa jaettiin kunniamainintoja.

Palkintogaalan aluksi kaupunginjohtaja Hannu Tsupari onnitteli kehittämistyön tekijöitä tuloksellisesta kehittämistyöstä. Erityisen tärkeänä Tsupari piti kehittämisen kytkemistä kaupungin strategiaan, taloudellisuuteen, tuottavuuteen sekä asiakasrajapintaan. Tsupari totesi kehittämistyön jatkuvan Varkaudessa myös tulevaisuudessa.

Henkilöstöjohtaja Nina Holopainen kertoi 100+1 tekoa varkautelaisten hyväksi-kehittämiskampanjan käynnistyneen jo maaliskuussa 2017. Tuolloin kaupunginhallitus antoi toimeksiannon Varkauden kaupungin työyhteisöille ja edellytti, että valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen (kiky) mukainen työajan pidennys kohdennettaisiin palvelujen, työn ja työyhteisöjen kehittämiseen. Holopainen kertoi, että Varkauden kaupungin kehitystyö on huomattu ja palkittu viime aikoina myös valtakunnallisesti.
–On tärkeää kiittää myös itseä ja toisia siitä hyvästä mitä on tehty. Teiltähän tämä käy!, Holopainen iloitsi.

Vuoden Varkautelaisen (2019) Ari Niemisen mukaan palkittuja henkilöitä ja työyhteisöjä sekä kehittämistyön tuloksia yhdisti asenne ja motivaatio. Hän oli iloinen siitä, että palkittuja oli useilta aloilta ja erilaisista tehtävistä. Erityisen positiivista oli kehitystehtävien panostaminen lapsiin, nuoriin, perheisiin ja kaupunkilaisten hyvinvointiin. Nieminen näki, että kaupungin työntekijöiden ja työyhteisöjen panoksella on erityisen iso merkitys kaupungin kehittämisessä ja hyvinvoinnissa. Kaupungin työntekijät ovat myös avainasemassa Varkauden maineen ja ilmapiirin luomisessa. 
– Toivon, että kehittäjien esimerkki kannustaa myös muita positiivisuuteen ja tekemään parhaansa. Toivottavasti innostus näistä teoista leviää kaikkiin työyhteisöihin ja kaupunkilaisiin, Nieminen sanoi.

Tuula Kokkonen.jpg
Tuula Kokkonen

Palkintoraadin edustaja yritysasiantuntija Tuula Kokkonen Navitas Yrityspalveluista kiitti puheessaan kaikkia kehittäjiä sekä esimiehiä jotka antoivat panoksensa tähän prosessiin. Kokkonen piti tärkeänä kaupungin vetovoiman näkökulmaa palkituissa teoissa.
– Varkauden teemme me ihmiset ja tärkeitä ovat arjen teot ja sen sujuvuus. Nämä kehittämistyöt ovat kuitenkin hyvä keino jalkauttaa kaupunkistrategiaa käytäntöön, Kokkonen sanoi.

Tiina Immonen.jpg
Tiina Immonen

Warkautelaiset ry:n puheenjohtaja Tiina Immosen mielestä kutsu palkintoraatiin osoitti tahtoa yhteistyön tekemiseen kaupungin ja järjestöjen välillä sekä tahtoa kuntalaisten osallisuuden edistämiseen. Hän toivoi, että palkittujen esimerkki kannustaa myös muita kehittämään työtään ja siten tarjoamaan kuntalisille entistä laadukkaampaa palvelua. Immonen toivoo, että kampanjasta tulisi pysyvä toimintatapa. Puheenvuorossaan Immonen pyysi kaikkia keskittymään Varkauden visioon.
– Varkaus on vetovoimainen ja kansainvälinen teollisuuskaupunki jossa asuu hyvinvoivia ihmisiä, Immonen kiteyttää.

Juhlatilaisuutta juontamaan palasi Varkauden palvelujen kehittämisen pioneeri ”vuorineuvos A. W. Ahlström” joka painotti Varkauden olevan teknologiakaupungin lisäksi myös kulttuurikaupunki. Ahlström kertoi olevansa määrätietoinen, tulisieluinen oman tiensä kulkija ja näki samoja piirteitä myös palkituissa varkautelaisissa.
– Uuden luominen vaatii aina uudenlaista rohkeutta ja sitä teillä palkituilla on, Ahlström totesi.
Ahlström oli tyytyväinen siitä, että Varkaus on hyvissä käsissä ja kehittyy myös tulevaisuudessa.

Koskettavasta musiikkielämyksestä  juhlassa vastasi Waltterin koulun musiikkiluokan 9M kuoro.

Waltterin koulun musiikkiluokan 9M kuoro.
Waltterin koulun musiikkiluokan 9M kuoro

Gaalan lomassa kaupungin henkilöstön oli mahdollista piipahtaa kaupunginjohtajan juhlakahveilla auditorion aulassa.

Täytekakku kahvit.
Kaupungin henkilöstölle tarjottiin täytekakkukahvit.

Juhlassa jaettiin yhteisöllisiä palkintoja 10 työyhteisölle tai verkostolle. Yksilöllinen tulospalkkio luovutettiin 20 työntekijälle. Lisäksi juhlassa jaettiin kunniamainintoja. Palkintojen yhteenlaskettu summa on 40.000 €. Yhteisölliset ja verkostopalkinnot valikoituivat 49 tehdystä esityksestä. Esimiehet esittivät yksilöllistä tulospalkkiota 67 työntekijälle. Palkintoraati puntaroi palkintoesityksiä sekä tuottavuuden että laadun parantamisen näkökulmasta. Työyhteisön tai verkoston yhteisen teon tai yksilöllisen toiminnan tuli edistää joko taloudellista tulosta tai asiakastyytyväisyyttä tai molempia. Yksilöllisen palkitsemisen muita kriteereitä olivat esimerkiksi joustavuus ja asiakaslähtöinen työote.

Palkintojenjako.
Palkintojenjako käynnissä.
Yhteisöllisen palkinnon saajat.
Yhteisöllisen palkinnon saajat.
Henkilökohtaisen tulospalkkion saajat.
Henkilökohtaisen tulospalkkion saajat.

 

Kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin johtamaan palkintoraatiin kuuluivat:

  • kaupunginhallituksen 1. puheenjohtaja Kati Hynninen
  • kaupunginhallituksenjäsen Katja Saraketo
  • pääluottamusmies Irja Kuosmanen
  • työsuojeluvaltuutettu Riitta-Liisa Luostarinen
  • yritysasiantuntija Tuula Kokkonen Navitas Yrityspalveluista arvioi kehittämistekoja ja kehittäjiä yrityselämän näkökulmasta
  • puheenjohtaja Tiina Immonen Warkautelaiset ry:stä edusti palveluiden käyttäjiä ja kaupunkilaisia

 

Palkintogaalan tunnelmaa videon muodossa: